CROP-XR wordt een virtueel, Nederlands instituut gericht op snellere ontwikkeling van extra-weerbare (eXtra-Resilient) landbouwgewassen.

Sterkere, meer weerbare gewassen worden cruciaal nu klimaatomstandigheden extremer worden en we tegelijkertijd minder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken om planten te helpen uiteenlopende stresscondities te weerstaan.

Plantenbiologie, kunstmatige intelligentie & MODELLEN

In CROP-XR ontwikkelen vooraanstaande Nederlandse onderzoeksgroepen en wereldwijd leidende, in Nederland gevestigde plantenveredelingsbedrijven samen een innovatieve methode om tal van landbouwgewassen extra weerbaar te maken.

In een onderzoeksprogramma combineren ze moderne plantenbiologie met kunstmatige intelligentie (AI) en digitale modellen om te begrijpen hoe planten dankzij een complex samenspel van erfelijke factoren externe bedreigingen zoals langdurige droogte, extreme hitte en ziekteverwekkers kunnen weerstaan. Die nieuwe fundamentele inzichten worden direct toegepast om van een aantal modelgewassen sterkere, weerbaarder variëteiten te ontwikkelen die ook in extremer condities duurzaam kunnen worden geteeld.

Tros tomaten aan plant

Klimaatverandering & duurzame landbouw

Versnelde ontwikkeling van extra-weerbare gewassen wordt wereldwijd als dringende noodzaak gezien om te zorgen dat land- en tuinbouw de komende decennia, ondanks klimaatverandering en een transitie naar duurzame landbouw, toch genoeg voedsel en andere plantaardige producten kunnen leveren aan een groeiende wereldbevolking.

Kennis & toepassingEN

CROP-XR gaat ook actief bevorderen dat de nieuwe kennis snel wordt toegepast in andere landbouwgewassen en in nieuwe vormen van duurzame teelt. Door de nieuwe methode toe te passen zullen bedrijven, gebruikmakend van klassieke óf moderne veredelingsmethoden, sneller zaden, bollen, knollen en andere uitgangsmaterialen op de wereldmarkt kunnen brengen voor gewassen die ook onder extreme omstandigheden goede opbrengsten geven maar toch minder afhankelijk zijn van kunstmest en  bestrijdingsmiddelen.
Het instituut wordt beheerder en aanjager van een (nu al) wereldwijd leidend Nederlands innovatie-ecosysteem voor duurzame gewasveredeling.

Een bos oranje chrysanten

Onderzoek, OPLEIDING, ontwikkeling & dialoog

CROP-XR gaat behalve in fundamenteel en toegepast onderzoek ook investeren in landelijk gedeelde data-infrastructuur. Ook gaat het, samen met instellingen voor academisch, hoger en middelbaar beroepsonderwijs, zorgen dat Nederland straks voldoende professionals heeft die met de juiste kennis en expertise zijn opgeleid.

Bovendien gaat CROP-XR vruchtbare samenwerking en dialoog onderzoeken en bevorderen met alle partijen die belang hebben bij de wetenschappelijke en de maatschappelijke uitdaging, waaronder boeren, verwerkende bedrijven, consumenten, publieksmedia en overheden in binnen- en buitenland.

Publieke & private deelnemers

In CROP-XR werken veel publiek en privaat gefinancierde spelers samen.
Onder de publieke deelnemers zijn vooraanstaande kennisinstellingen zoals de Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit en Research, de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft en ‘groene hogescholen’ verenigd in o.m. het Groenpact.
De private sector wordt vertegenwoordigd door Plantum, de koepelorganisatie van ongeveer 250 in Nederland gevestigde grote en kleine producenten van plantaardige uitgangsmaterialen. Nu al geeft die innovatieve sector werk aan tienduizenden professionals in Nederland en draagt ze jaarlijks miljarden euro’s bij aan de Nederlandse economie. De sector gaat wereldwijd aan kop in de export van uitgangsmaterialen zoals groentezaden, pootaardappelen en bloembollen. Veel veredelingsbedrijven gaan investeren in het werk van CROP-XR en in de doorontwikkeling en productie van een nieuwe generatie, weerbare commerciële gewassen.

Krop van een koolplant

economische groei & Duurzaamheid

In april 2022 kondigde de Nederlandse overheid aan de komende tien jaar 43 miljoen euro in CROP-XR te zullen investeren vanuit het Nationaal Groeifonds. De impuls in het Nederlandse innovatie-ecosysteem rond gewasveredeling geeft in de toekomst behalve duurzaamheid immers ook een sterke impuls aan de Nederlandse economie, onder meer door een sneller groeiende export van weerbare uitgangsmaterialen door Nederlandse bedrijven. Ook andere sectoren, zoals land- en tuinbouw, zullen van de snellere ontwikkeling van extra-weerbare gewassen profiteren. (Zie ook: persbericht / press release.)

Belangrijk onderdeel van CROP-XR wordt het 10-jarige fundamenteel-wetenschappelijke onderzoekprogramma Plant-XR, waarvoor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) budget heeft gereserveerd en dat daarnaast voor een groot deel wordt betaald door deelnemende kennisinstellingen en partnerbedrijven. De plannen voor het onderdeel Plant-XR-worden op dit moment in detail uitgewerkt.

Uien